Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Production Supervisor- Làm việc tại Dầu Giây, Đồng Nai

Nơi Làm Việc Đồng Nai (Huyện Thống Nhất)
Cấp Bậc Trưởng nhóm / Giám sát
Hình Thức Nhân viên chính thức
Kinh Nghiệm 2 Năm
Mức Lương Lương thỏa thuận
Ngành nghề Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa, Quản lý chất lượng (QA/QC), Sản xuất / Vận hành sản xuất
Hạn Chót Nhận Hồ Sơ 31/05/2024
Chia sẻ Facebook Linkedin Lưu việc làm này

Phúc Lợi

 • Máy tính xách tay
 • Bảo hiểm
 • Phụ cấp
 • Đồng phục
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Chế độ nghỉ phép

Mô Tả Công Việc

A production supervisor is responsible for overseeing and managing the manufacturing or production process within a company or organization. Their primary role is to ensure that production operations run smoothly and efficiently, meeting quality standards and production targets. In summary, the production supervisor plays a crucial role in managing and coordinating production operations. They ensure that production targets are met, quality standards are upheld, and continuous improvement initiatives are implemented to enhance productivity and efficiency.

1. Planning and organizing: creates and implements production schedules, taking into account factors such as raw material availability, workforce capacity, and equipment maintenance. They coordinate with other departments, such as procurement and logistics, to ensure the timely delivery of materials and supplies.

2. Supervising production activities: oversees the day-to-day operations on the production floor, monitor production processes, equipment, and personnel to ensure adherence to safety regulations and quality standards. Address any operational issues or bottlenecks that may arise and implement corrective actions as necessary.

3. Managing workforce: is responsible for managing the production team. This includes assigning tasks, providing training, and evaluating employee performance. Ensure that the workforce is adequately trained and motivated to meet production goals and maintain high productivity levels.

4. Quality control: monitors product quality throughout the production process. Conduct regular inspections, perform quality checks, and implement quality control procedures to ensure that products meet the required specifications and standards.

5. Continuous improvement: identifies opportunities for process improvement and efficiency gains. Analyze production data, identify bottlenecks or inefficiencies, and propose and implement solutions to optimize production processes, reduce waste, and increase productivity.

6. Reporting and documentation: The maintains production records, including production reports, inventory levels, and quality control documentation. Generate reports on production performance, including key performance indicators (KPIs), and provide regular updates to management on production status and any issues or concerns.

 

Yêu Cầu Công Việc

Bachelor of Industry or relative field

Minimum 02 year with same position

Ability in manufacturing control: ISO, Lean and Audit

Team work, Leading, Communication, Timing Management

Active, Friendly

Mọi Người Cũng Xem

Gia nhập cùng TTI

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

Kết nối với TTI

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.