Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Middle IPQC Technician

Nơi Làm Việc Bình Dương
Cấp Bậc Nhân viên
Hình Thức Nhân viên chính thức
Kinh Nghiệm 1 Năm
Mức Lương Lương thỏa thuận
Ngành nghề Bảo trì / Sửa chữa, Quản lý chất lượng (QA/QC), Sản xuất / Vận hành sản xuất
Hạn Chót Nhận Hồ Sơ 08/04/2023
Chia sẻ Facebook Linkedin Lưu việc làm này

Phúc Lợi

 • Bảo hiểm
 • Phụ cấp
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Chế độ nghỉ phép

Mô Tả Công Việc

 • Thời gian đầu làm việc tại Bình Dương, sau về KCN Tân Phú Trung ( Củ Chi)
 • Prepare Document, Equipments - Tools need for technician use during inspection process. Chuẩn bị tất cả Tài liệu, Thiết bị - Dụng cụ cần thiết cho nhân viên sử dụng trong quá trình kiểm tra 

 • Control stationary, machinery and test equipment always in the status of OK, avoid damage or expired calibration. Kiểm soát văn phòng phẩm, máy móc, thiết bị kiểm tra luôn trong trạng thái OK, tránh bị hư hỏng hoặc hết hạn hiệu chuẩn 

 • Guide, inspect and monitor the daily 5S implementation of employees. Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện 5S của nhân viên hàng ngày 

 • Contact to Production Supervisor, QE, TS and together confirm Material / Finished goods detect by IPQC Tech/ PRD operators. Liên lạc sản xuất, QE, TS và cùng xác nhận các Vật Tư / Hàng Thành phẩm được phát hiện bởi nhân viên IPQC / Sản xuất 

 • Follow the Implementation of handling NG Material /FGs from QE/TS & Superior. Theo dõi việc thực hiện Xử lí vấn đề Vật Tư / Hàng thành phẩm không đạt  được đua ra bới QE/TS và Cấp trên 

 • Handle escalated topics from IPQC operator (inspector) and report to higher levels if it cannot solve. Xử lý các vấn đề phát sinh từ nhân viên IPQC và báo cáo lên các cấp cao hơn nếu không thể giải quyết. 

 • Arrange, assign inspection plan when there is a change in team such as missing operator, working overtime. Sắp xếp, chỉ định kế hoạch kiểm tra khi có sự thay đổi trong nhóm như thiếu người, làm thêm giờ 

 • Review IPQC report daily, give feedback to update, correct if any. Xem xét báo cáo IPQC  hàng ngày, đưa ra phản hồi để cập nhật, sửa lỗi nếu có 

 • Communication of information about problems that arise and changes information in the shift for next shift. Giao ca các vấn đề phát sinh và các thông tin thay đổi trong ca cho ca sau. 

 • Record all of findings during the inspection and report to the superior. Ghi lại tất cả các phát hiện trong quá trình kiểm tra và báo cáo lên cấp trên 

 • Report to the superiors such including phone contact (if working shift) to get the quality issue solved. Báo cáo lên cấp trên bao gồm liên hệ qua điện thoại (nếu làm việc theo ca) để giải quyết vấn đề chất lượng 

Yêu Cầu Công Việc

Graduate Intermediate or above education

Good at English is an advantage

At least 1-2 years working in QA/QC area

Familiar with QC/IPQC process

Knowing using measurement equipment such as caliper, Micrometer

Strong quality mindset, discipline and follow requirement strictly

Able to use some basic office programs like word, excel, power point, e – mail for recording and reporting Capable of developing and driving team to achieve results

Able to work effectively with less direct supervision

Mọi Người Cũng Xem

Gia nhập cùng TTi

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

Việc Làm Đang Xem

Kết nối với TTi

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.