Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Line Leader

Sản xuất

Nơi Làm Việc Hồ Chí Minh
Cấp Bậc Trưởng nhóm / Giám sát
Hình Thức Nhân viên chính thức
Bằng Cấp Trung cấp
Kinh Nghiệm 3 - 5 Năm
Mức Lương Lương thỏa thuận
Ngành nghề Sản xuất / Vận hành sản xuất
Hạn Chót Nhận Hồ Sơ 20/05/2023
Chia sẻ Facebook Linkedin Lưu việc làm này

Phúc Lợi

 • Bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Chế độ nghỉ phép

Mô Tả Công Việc

Key Responsibilities

1.Assist production supervisor to assign production planning task, manage staff, be responsible for ensuring the task and completion time of the shift;

Hỗ trợ giám sát sản xuất phân công nhiệm vụ kế hoạch sản xuất, quản lý nhân viên, chịu trách nhiệm đảm bảo nhiệm vụ và thời gian hoàn thành của ca phụ trách 2.Responsible for the follow-up inspection and management of production plan, reasonable use of equipment and personnel, saving production consumption and improving work efficiency;

Chịu trách nhiệm theo dõi kiểm tra và quản lý kế hoạch sản xuất, sử dụng thiết bị và nhân sự hợp lý, tiết kiệm tiêu thụ sản xuất và nâng cao hiệu quả công việc; 3.Responsible for the safe operation of all equipment in the workshop, ensure the normal, efficient and orderly operation of all production positions;

Chịu trách nhiệm vận hành an toàn tất cả các thiết bị trong xưởng, đảm bảo tất cả các vị trí sản xuất đều hoạt động bình thường, hiệu quả và có trật tự;

4.Assist production supervisor to make statistics of production data and material loss; Hỗ trợ giám sát sản xuất thống kê dữ liệu sản xuất và tổn thất nguyên liệu;

5.Responsible for staff safety, discipline management and production staff coordination. Chịu trách nhiệm về an toàn của nhân viên, quản lý kỷ luật và điều phối nhân viên sản xuất.

6. Utilization the sourcing (Man,Material,Capacity of machine....) to meet all the target. Tối ưu nguồn lực (Nhân sự, Vật tư, Công suất máy móc....) để đạt được mục tiêu đề ra.

7. Manage well to avoid non-conformance product. Propose corrective actions to avoid wastes in production.

Quản lý tốt để tránh sản phẩm không phù hợp. Đề xuất các hành động khắc phục để tránh lãng phí trong sản xuất.

8. Support equipment engineering to repair the equipment when having incidents to ensure production progress.

Hỗ trợ bộ phận kỹ thuật thiết bị sửa chữa thiết bị khi có sự cố để đảm bảo tiến độ sản xuất.

9. Train and manage their subordinates to complete the product quality requirement.

Đào tạo và quản lý cấp dưới để hoàn thành yêu cầu về chất lượng sản phẩm.

Yêu Cầu Công Việc

High school degree or above, male or female.

Nam hoặc nữ có trình độ trung học phổ thông trở lên.

Kinh nghiệm
More than three years of production management experience in the same industry, can working on shifts.

Kinh nghiệm quản lý sản xuất cùng ngành trên 3 năm, có thể làm việc theo ca.

Kiến thức
1.Familiar with lithium battery manufacturing process, basic principle, product technical characteristics and production process;

Quen thuộc với quy trình sản xuất pin lithium, nguyên tắc cơ bản, đặc tính kỹ thuật của sản phẩm và quy trình sản xuất;

2.Have strong ability of quality management, process optimization, communication and coordination, problem solving and analysis and creative in the job;

Có năng lực quản lý chất lượng, tối ưu hóa quy trình, giao tiếp và phối hợp, giải quyết và phân tích vấn đề, sáng tạo trong công việc

Kỹ năng chuyên môn
1.Strong in quality & Safety mindset; Familiar with office software。 T

Tư duy tốt về An toàn và Chất lượng; Thành thạo tin học văn phòng.

2. Having the knowledge about the 5S, Kaizen, 5W1H, 5 Why, 5M, 8 Waste type in Manufacturing, Pareto (80/20), PDCA and verifying CT in the Line

Có kiến thức tốt về 5S, Kaizen, 5W1H, 5 Why, 5M, 8 loại lãng phí trong sản xuất, Pareto (80/20), PDCA và xác thực CT tại tất cả công đoạn trên line

Mọi Người Cũng Xem

Gia nhập cùng TTi

Kết nối với chúng tôi. Vì sao?

Việc Làm Đang Xem

Line Leader

Sản xuất

Kết nối với TTi

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.