Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Warehouse Team Leader/ Tổ Trưởng Kho - Quận 9

Work Location Ho Chi Minh (District 9)
Job Level Team Leader / Supervisor
Job Type Permanent
Qualification Intermediate
Experiences 3 - 4 Years
Salary Negotiable
Industry Freight / Logistics / Warehouse, Import / Export
Deadline to Apply 07/06/2024
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

  • Insurance
  • Allowances
  • Uniform
  • Training & Development
  • Salary review
  • Annual Leave

Job Description

1. Chịu trách nhiệm tiếp nhận nguyên liệu, lưu trữ nguyên liệu và lấy và đưa đến dây chuyền sản xuất.

2. Di chuyển vật liệu đến đúng vị trí kho, dán nhãn mác đúng trên vật liệu trước khi lưu vào máy định vị kho.

3. Vật liệu lưu trữ phải tuân theo nguyên tắc First Expire First Out (FEFO) and First In First Out (FIFO)
4. Đảm bảo tồn kho vật chất và tồn kho hệ thống phù hợp.

5. Quản lý thủ kho đảm bảo an toàn và hoạt động kho hàng ngày được thông suốt.
6. Lãnh đạo và gắn kết đội ngũ trong việc cải tiến liên tục và tiết kiệm chi phí.

7. Đào tạo cho người mới và đào tạo cập nhật cho các thành viên hiện tại 8. Thực hiện đếm chu kỳ PDA hàng ngày và thực hiện để điều tra nếu có bất kỳ sự khác biệt nào.
9. Thông báo cho cấp trên nếu có vấn đề bất thường như FEFO, thiếu nguyên liệu cho kế hoạch sản xuất...
10. Báo cáo hàng tồn kho hàng tháng.

 

Job Requirement

Học vấn: bằng Trung cấp trở lên

Kinh nghiệm:

- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm quản lý kho và quản lý nhóm, kỹ năng báo cáo và thuyết trình.
- Có bằng lái xe nâng.

Kiến thức

Kiến thức tốt về quản lý kho.

Kỹ năng chuyên môn:

Kỹ năng phân tích dữ liệu
Kỹ năng báo cáo
Kỹ năng làm việc nhóm
Kỹ năng thuyết trình

People also viewed

TTI Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.