Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Thư Ký Kế Toán

FA & IT

Work Location Ho Chi Minh (District 9)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Intermediate
Experiences Not required
Salary Negotiable
Industry Accounting / Auditing / Tax
Deadline to Apply 01/08/2024
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

  • Laptop
  • Insurance
  • Allowances
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review
  • Annual Leave

Job Description

      • Tiếp nhận hóa đơn , chứng từ từ bộ phận Admin và các bộ phận khác...

• Nhập thông tin chứng từ nhận được vào file dữ liệu chung trong ngày

• Gửi email phản hồi nhà cung cấp, xác nhận đã nhận chứng từ trong ngày

• Gửi email và chứng từ cho từng kế toán viên trong ngày

• Lưu trữ các chứng từ đã được thanh toán vào kho theo qui định

• Tìm kiếm chứng từ đã lưu kho để đưa cho kế toán viên, kiểm toán,… theo yêu cầu

• Các công việc khác khi có yêu cầu của trưởng bộ phận.

Job Requirement

• Tốt nghiệp Trung Cấp/Cao Đẳng chuyên ngành Kế Toán, Quản Trị Kinh Doanh ...

•  Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về kế toán, văn phòng, thống kê, tuy nhiên không có kinh nghiệm vẫn sẽ được công ty đào tạo.

• Tin học: Có kiến thức tin học văn phòng (Excel, Word)

• Nhanh nhẹn, chịu khó, có tính cẩn thận và trách nhiệm với công việc

• Có thể đọc viết Tiếng Anh căn bản

• Làm việc tại KCN Cao, Quận 9 (Đi lại tự túc)

People also viewed

Current Job

TTI Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.