Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Senior IQC Technician (Dau Giay, Dong Nai)

Work Location Dong Nai (Thong Nhat District)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 1 Years
Salary Negotiable
Industry Quality Control (QA/QC), Manufacturing / Process
Deadline to Apply 29/02/2024
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

  • Insurance
  • Allowances
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review
  • Annual Leave

Job Description

Phụ trách công tác kiểm tra hàng ngày và hoàn thành báo cáo tiến độ kịp thời 

Thực hiện việc kiểm tra định kỳ hàng đầu theo yêu cầu của WI / SER và hoàn thành việc kiểm tra kịp thời;

✓ Nâng chất lượng bất thường lên quản lý và nộp báo cáo MRB.

✓ Hỗ trợ quản lý để xử lý vấn đề chất lượng đầu vào và kiểm tra hàng tồn kho: Xác nhận vật liệu CE của dây chuyền sản xuất và tuần tra trong hàng để kiểm tra vật liệu, tình trạng đóng gói

Job Requirement

Trung cấp trở lên và Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc tương đương,

✓ Có kiến thức tốt về các loại máy đo kiểm tra, thiết bị kiểm tra;

✓ Trình độ tiếng Anh và tin học cơ bản

✓ Siêng năng chịu áp lực công việc, Làm việc theo nhóm và có tinh thần trách nhiệm.

 

People also viewed

TTI Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.