Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Production Trainer work at Cu Chi

Production

Work Location Ho Chi Minh (Cu Chi District)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification College
Experiences 2 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry Executive management, Manufacturing / Process, Electrical / Electronics / Electro Refrigeration
Deadline to Apply 30/06/2024
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Cần có đánh giá nhu cầu đào tạo: nắm bắt và đánh giá nhu cầu đào tạo của tổ chức dựa trên yêu cầu công việc, mục tiêu chiến lược. Tìm hiểu về các kỹ năng, kiến thức và khả năng cần thiết cho từng vị trí và phân loại các khóa đào tạo phù hợp
 • Lập kế hoạch và triển khai chương trình đào tạo: xây dựng kế hoạch chi tiết về nội dung, phương pháp, nguồn lực cần thiết cho việc đào tạo. Đảm bảo tính hiệu quả và thực hiện đúng tiến độ.
 • Thiết kế nội dung đào tạo: phát triển và chuẩn bị nội dung đào tạo như slide thuyết trình, tài liệu, video tham khảo. Đảm bảo nội dung đào tạo được cung cấp đầy đủ, rõ ràng
 • Tổ chức và quản lý các hoạt động đào tạo: đăng ký, sắp xếp thời gian và địa điểm đào tạo. Đánh giá và theo dõi hiệu quả: Đánh giá hiệu quả của chương trình đào tạo bằng cách thu thập thông tin, kết quả sau khi đào tạo, đề xuất cải tiến cho các chương trình lần sau.
 • Báo cáo: Lập báo cáo định kỳ và các ghi chú về hoạt động đào tạo, kết quả đào tạo và các vấn đề liên quan khác

Job Requirement

 • Học vấn: Từ Cao Đẳng trở lên
 • Kinh nghiệm: Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong môi trường vận hành sản xuất, đào tạo, huấn luyện
 • Kiến thức: Am hiểu các kiến thức cơ bản về quy trình sản xuất, vận hành line
 • Kỹ năng chuyên môn:Skill: Good in Microsoft Office
 • Kỹ năng khác: Có kỹ năng thuyết trình và thống kê tốt

People also viewed

TTI Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.