Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Nhân Viên Nhập Liệu Kho - Quận 9

Work Location Ho Chi Minh (District 9)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification High School / Equivalent
Experiences 1 - 2 Years
Salary Negotiable
Industry Freight / Logistics / Warehouse, Import / Export
Deadline to Apply 07/06/2024
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

1. Nhận hàng:
1.1 Đảm bảo tất cả lô hàng đến được ghi vào hệ thống chính xác và đúng thời gian
1.2 Đối chiếu lô hàng nhập vào ghi trên hệ thống và đối chiếu với phiếu đóng gói thực tế
2. Phát hành công việc:
2.2 Đảm bảo mọi công việc được ban hành đúng thời gian và chính xác.
2.2 Theo dõi, giám sát toàn bộ MI/MR được ghi trong hệ thống kịp thời
3 Báo cáo:
3.1 Báo cáo hàng tồn kho cũ hàng tháng
3.2 Cập nhật điều khiển định vị tệp chính
3.3 Báo cáo hàng ngày về số chu kỳ PDA
3.3 Báo cáo hàng tháng về Phế liệu (MRCD, MRCE, Tool Scrap)
3.4 Hệ thống tính phí DNR (Yêu cầu ghi nợ) và SJ (Điều chỉnh hàng tồn kho).
4. Kiểm soát tài liệu:
4.1 Đảm bảo việc kiểm soát tài liệu kho đúng cách.
5. Quản lý con người
5.1 Quản lý nhóm dữ liệu để đảm bảo nhóm làm việc hiệu quả.
5.2 Sắp xếp lịch làm việc cho data team
5.3 Giám sát và họp với nhóm dữ liệu hàng tuần/tháng
6. Cải tiến
6.1 Tiếp tục thúc đẩy cải tiến liên tục và theo dõi báo cáo GK.
6.2 Hợp tác chặt chẽ với nhóm CNTT để nâng cao hệ thống Oracle/PMMS.

Job Requirement

• Tốt nghiệp 12/12 hoặc Cao đẳng trở lên
• Kinh nghiệm: có kinh nghiệm trong việc quản lý dữ liệu và vận hành kho
• Kiến thức: Thành thạo tin học văn phòng (Excel)
• Good warehouse operation & data management
• Kỹ năng chuyên môn Data analysis skill (Power Query and Power BI)
• Kỹ năng làm việc nhóm
• Có thể giao tiếp tiếng Anh là 1 lợi thế.

 • Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7 (7h30 -16:00)
 • Địa điểm: Khu công nghệ cao Quận 9

 

People also viewed

TTI Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.