Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Nhân viên kỹ thuật chất lượng - QC Technician

QM

Work Location Binh Duong
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Intermediate
Experiences 1 - 3 Years
Salary Negotiable
Industry Mechanical / Auto / Automotive, Quality Control (QA/QC), Electrical / Electronics / Electro Refrigeration
Deadline to Apply 29/08/2022
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

Mô tả công việc

 • Kỹ thuật viên IPQC / OQC có trách nhiệm kiểm tra việc tuân thủ quy trình sản xuất / quy trình kiểm tra hàng hóa bán thành phẩm và thành phẩm. Thực hiện audit cũng như xử lý sự cố.
 • Trách nhiệm chính
 • Thực hiện kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất để kiểm tra sự tuân thủ của nhà điều hành sản xuất, quản lý chất lượng sản xuất theo hướng dẫn làm việc, checkcard và mẫu IPQC.
 • Thực hiện kiểm soát chất lượng đầu ra đối với hàng hóa thành phẩm, đảm bảo tất cả các sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng bên trong / bên ngoài trước khi giao hàng bằng cách làm theo mẫu checkcard và mẫu OQC.
 • Đưa ra quyết định cho các sản phẩm không phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng
 • Ghi lại tất cả các phát hiện trong quá trình kiểm tra, đánh giá và báo cáo lên cấp trên.
 • Kiểm định và dán nhãn cho các sản phẩm không phù hợp để xử lý tiếp
 • Thực hiện các compliance audit để chủ động phát hiện vấn đề / rủi ro tiềm ẩn
 • Thực hiện xử lý sự cố cho vấn đề chất lượng sản phẩm

Job Requirement

 • Ít nhất 1 năm kinh nghiệm QC
 • Có kinh nghiệm sử các thiết bị đo lường cơ khí
 • Khả năng phân tích, xử lý vấn đề tốt

People also viewed

TTi Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.