Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Nhân Viên Kiểm Soát An Ninh - Quận 9

Work Location Ho Chi Minh (District 9)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification High School / Equivalent
Experiences 5 - 7 Years
Salary Negotiable
Industry Security
Deadline to Apply 02/05/2024
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

  • Insurance
  • Allowances
  • Employee Shuttle Service
  • Uniform
  • Training & Development
  • Salary review
  • Annual Leave

Job Description

- Đo lường và theo dõi hiệu quả hoạt động hàng ngày của dịch vụ bảo vệ tại các nhà máy của Milwaukee.
- Phối hợp với các quản lý bộ phận để xác định nhu cầu bảo mật,
- Thu thập thông tin an ninh để báo cáo trưởng bộ phận An ninh kịp thời thực hiện các biện pháp phòng ngừa,
- Hỗ trợ trưởng bộ phận An ninh trong việc duy trì mối quan hệ tốt với các nhà cung cấp dịch vụ an ninh, cũng như với các cơ quan địa phương.
- Kiểm soát/giám sát các vị trí bảo vệ, đưa ra lộ trình tuần tra, kiểm tra tại chỗ được nhà thầu thực hiện đúng và báo cáo trưởng bộ phận An ninh để điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế
- Quản lý và kiểm soát tốt hệ thống CCTV (hệ thống Camera an ninh) và các hệ thống khác tại Phòng Kiểm soát An ninh.
- Kiểm tra thường xuyên và đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ của nhà cung cấp dịch vụ bảo mật.
- Chuẩn bị báo cáo hàng tuần / hàng tháng cho trưởng phòng an ninh,
- Tuân thủ đầy đủ tất cả các chính sách, thủ tục, tiêu chuẩn, quy tắc, quy định của công ty,
- Đảm bảo tuân thủ pháp luật Việt Nam,
- Hỗ trợ trưởng phòng An ninh điều tra tất cả các sự cố có liên quan đến an ninh: Điều tra, báo cáo và đề xuất kịp thời các khuyến nghị phù hợp,
- Các công việc liên quan khác theo sự phân công.

Job Requirement

- Tốt nghiệp phổ thông (có kiến thức về pháp luật, an ninh)

- Có 4 năm kinh nghiệm quản lý đội bảo vệ cho các công ty hoặc từng là trợ lý giám sát An ninh nội bộ của các tập đoàn nước ngoài hoặc các trung tâm thương mại, nhà máy.
- Hiểu biết liên quan đến pháp luật Việt Nam, hệ thống an ninh như CCTV (camera), hệ thống cảnh báo, kiểm soát ra vào.
- Có kinh nghiệm và kỹ năng về điều tra.

- Sử dụng được vi tính văn phòng (MS Excel, MS Word and MS PowerPoint, Outlook)

-Kỹ năng quản lý thời gian tốt, khả năng ưu tiên cho công việc;
- Kỹ năng kiểm soát CCTV tốt và điều tra trộm cắp;
- Để ý đến chi tiết và kỹ năng giải quyết vấn đề;
- Thái độ thân thiện;
- Khả năng giữ bình tĩnh trước áp lực
- Làm việc theo ca được (ca đêm và ca ngày theo sự phân công với nhóm làm việc).\

Thời gian làm việc: xoay 3 ca từ thứ 2 - thứ 7

Nơi làm việc: Khu Công Nghệ Cao Quận 9

People also viewed

TTI Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.