Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Line Leader work at Cu Chi

Production

Work Location Ho Chi Minh (Cu Chi District)
Job Level Team Leader / Supervisor
Job Type Permanent
Qualification Intermediate
Experiences 3 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry Executive management, Manufacturing / Process, Electrical / Electronics / Electro Refrigeration
Deadline to Apply 15/08/2024
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

Vị trí này chịu trách nhiệm quản lý các dây chuyền của một sản phẩm về An Toàn, Sản Lượng và 5S.Hỗ trợ Supervisor trong các hoạt động quản lý WIP, chuyển đổi chuyền,các hoạt động Kaizen 

NHIỆM VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CHÍNH

- Cập nhật kế hoạch sản xuất để đảm bảo đáp ứng đúng tiến độ, yêu cầu sản xuất.
- Nhận bàn giao, phổ biến và phân công công việc cho công nhân trước mỗi ca làm việc.
- Thực hiện việc điểm danh – chấm công, báo cáo nhân sự đầu ca, kiểm tra đồng phục - bảo hộ lao động của công nhân trong dây chuyền sản xuất trước và trong khi hoạt động.
- Kiểm tra, đôn đốc công nhân chấp hành đúng các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật sản xuất, tiêu chuẩn an toàn lao động.
- Giám sát việc sử dụng nguyên liệu của công nhân để hạn chế đến mức thấp nhất việc thất thoát nguyên vật liệu trong dây chuyền sản xuất
- Thực hiện việc ghi chép, cập nhật tất cả các báo cáo liên quan trên dây chuyển sản xuất: bảng đầu dây chuyền, mở dây chuyền sản xuất, PQC, báo cáo sản lượng, thống kê và in sản lượng đầu ra (GI), thẻ kho thành phẩm, sổ giao ca, …

Nhanh chóng báo cáo lên cấp trên những sự cố, tình huống bất thường làm dây chuyền sản xuất có nguy cơ ngừng hoạt động, chậm tiến độ sản xuất, gây trễ kế hoạch và ảnh hưởng tới hiệu suất dây chuyền. Cũng như phối hợp xử lý với các bộ phận liên quan (PIE/PM/QA/…).
- Kịp thời phát hiện và xử lý ngay những nguy cơ có thể xảy ra trong quá trình sản xuất, đe dọa đến sự an toàn của công nhân và các trang thiết bị.
- Giải quyết công bằng những mâu thuẫn xảy ra giữa các công nhân trong quá trình sản xuất, đảm bảo công nhân cảm thấy được được tôn trọng và chuyên tâm hoàn thành công việc.

Kiểm tra, đảm bảo các trang thiết bị sẵn sàng hoạt động trước khi vào ca sản xuất.
- Ghi nhận các thông tin hư hỏng và liên lạc với bộ phận kỹ thuật/bảo trì xử lý kịp thời để không làm ảnh hưởng nhiều đến tiến độ sản xuất.
- Đảm bảo các công cụ sau ca làm việc được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ. Vật tư nhỏ được trả về bảo trì sau khi đóng dây chuyền.
- Định kỳ phối hợp với bộ phận kỹ thuật bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị theo yêu cầu, tiêu chuẩn đưa ra.

Job Requirement

1. Tốt nghiệp Trung cấp trở lên với chuyên ngành quản lý sản xuất hoặc liên quan.
2. Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong vị trí chuyền sản xuất hoặc liên quan. (Nếu tốt nghiệp 12 phải có 3 năm kinh nghiệm).
3. Làm việc theo ca.
4. Kỹ năng giao tiếp, xử lý xự cố và trình bày vấn đề rõ ràng, trọng tâm.
5. Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh/ tiếng Trung là một lợi thế.
6. Khả năng chịu được áp lực cao trong điều kiện sản xuất liên tục, khách hàng thanh tra thường xuyên.

People also viewed

Current Job

TTI Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.