Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Kỹ Thuật Bảo Trì (work in Dau Giay)

ME & IE

Work Location Dong Nai (Thong Nhat District)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Intermediate
Experiences 2 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry Maintenance, Mechanical / Auto / Automotive, Manufacturing / Process
Deadline to Apply 27/06/2024
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Thiết lập dây chuyền sản xuất để chạy nguyên mẫu mẫu mới theo Layout và PIE Engineer.
 • Theo dõi quá trình sản xuất để xử lý sự cố.
 • Hỗ trợ xây dựng máy/đồ gá/công cụ để lắp ráp bộ phận mô hình mới hoặc làm lại trên dây chuyền.
 • Hỗ trợ Kỹ sư giải quyết PSR trong quá trình vận hành dự án và cải thiện chất lượng hoặc an toàn.
 • Đánh dấu ID/nhãn của máy/thiết bị và tải lên hệ thống.
 • Cải tiến thiết bị/máy móc để tăng năng suất, chất lượng và an toàn.
 • Thực hiện danh sách kiểm tra AM/PM để đảm bảo chất lượng tốt của thiết bị/máy móc và 5S.
 • Báo cáo và làm việc nhóm với Kỹ sư để khắc phục mọi sự cố.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do PIE Supervisor giao phó.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kỹ thuật, quản trị công nghiệp, cơ khí, cơ điện tử hoặc điện công nghiệp, điện tử.
 • Kiến thức cơ bản về 5S.
 • Kỹ năng xử lý sự cố nâng cao.
 • Có khả năng làm việc nhóm và trách nhiệm
 • Kỹ năng giao tiếp tốt
 • Kỹ năng đánh giá rủi ro cơ bản
 • Giải quyết vấn đề (Cơ bản) chính trực và sáng tạo

People also viewed

TTI Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.